• Cung Cấp, Cho Thuê Switch Cisco, Router Cisco, Wifi Cisco

Tin Tức


Tin Tức Xem Nhiều

Thuê thiết bị hội nghị truyền hình, họp trực tuyến

Cung cấp, cho thuê, sữa chữa polycom hdx 7000, hdx 8000, hdx 9000, Group 310 , Group 500, group 700, RMX 2000 …..

Cho thuê thiết bị mạng switch cisco 10GB - www.thietbimangciscocu.com

thiết bị họp trực tuyến video conference

hội nghị truyền hình

0932 783 869