• Cung Cấp, Cho Thuê Switch Cisco, Router Cisco, Wifi Cisco

Chi Tiết Sản Phẩm

  • : thanh lý card EHWICD8ESG
  • : Giá Tham Khảo 8.500.000 VNĐ
  • : SWITCH - ROUTER
  • : 0 Tháng
  • : 0932 783 869

Mô Tả

EHWIC-4ESG

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Four port 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet switch interface card  for Cisco 1900 2900 3900 Routers

EHWIC-4ESG-P

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-4ESG-P

EHWIC-1GE-SFP-CU

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900 2900 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-1GE-SFP-CU

HWIC-1T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card

HWIC-2T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card

HWIC-4T

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 4-Port Serial HWIC Cisco Router High-Speed WAN Interface card, 8 Mbps per port

HWIC-4T1/E1

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 4 port clear channel T1/E1 HWIC Cisco Router High-Speed WAN Interface card

HWIC-1CE1T1-PRI

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1 port channelized T1/E1 and PRI HWIC (data only) Cisco Router High-Speed WAN Interface card

 

HWIC-2CE1T1-PRI

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2 port channelized T1/E1, and PRI HWIC (data only) Cisco Router High-Speed WAN Interface card

EHWIC-VA-DSL-A

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900/2900/3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-VA-DSL-A

HWIC-2FE

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: HWIC two routed port Cisco Router High-Speed WAN Interface card

EHWIC-D-8ESG

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900 2900 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-D-8ESG - Ethernet Switch Card

EHWIC-D-8ESG-P

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 1900 2900 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-D-8ESG-P - Ethernet Switch Card

EHWIC-VA-DSL-B

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-VA-DSL-B

EHWIC-VA-DSL-M

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-VA-DSL-M

 

EHWIC-3G-HSPA-U

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-HSPA-U

 

EHWIC-3G-EVDO-S

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-EVDO-S

 

EHWIC-3G-EVDO-V

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-EVDO-V

 

EHWIC-3G-EVDO-B

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-3G-EVDO-B

 

EHWIC-3G-HSPA+7-A

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco EHWIC-3G-HSPA+7-A 3G network wireless module, GSM, 850, 900, 1900, and 2100 MHz

 Sản Phẩm Tương Tự

Sản Phẩm Đã Xem

0932 783 869