• Cung Cấp, Cho Thuê Switch Cisco, Router Cisco, Wifi Cisco

Chi Tiết Sản Phẩm

  • : WS-C2960S-48LPS-L 48-Port
  • : Giá Tham Khảo 13.000.000 VNĐ
  • : SWITCH - ROUTER
  • : 12 Tháng
  • : 0932 783 869

Mô Tả

Catalyst 2960 Series 
Switch WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Switch WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite - 
.
Switch WS-C2960-24TT-L Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image - 
.
Switch WS-C2960-48TT-L Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT
LAN Base Image - 
.
Switch WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP 
LAN Base - 
.
Switch WS-C2960-48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base - 
Switch WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base - 
Switch WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base - 
Switch WS-C2960+48PST-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base
Switch WS-C2960-8TC-S Cat2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Lite Image - 
.
Switch WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite - 
.
Switch WS-C2960+24LC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite -

Switch WS-C2960S-24PD-L Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-48TD-L Catalyst 2960S 48 GigE 2 x 10G SFP + LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-24TD-L Catalyst 2960S 24 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-48FPS-L Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W 4 x SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-48LPS-L Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W 4 x SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-24PS-L Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W 4 x SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-48TS-L Catalyst 2960S 48 GigE 4 x SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-24TS-L Catalyst 2960S 24 GigE 4 x SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960S-48TS-S Catalyst 2960S 48 GigE 2 x SFP LAN Lite - 
.
Switch WS-C2960S-24TS-S Catalyst 2960S 24 GigE 2 x SFP LAN Lite - 
.
Switch WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base -
 .
Switch WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X 24 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE 4 x 1G SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X 24 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite - 
.
Switch WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 2 x 10G SFP+ LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 4 x 1G SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base -
 .
Switch WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite - 
.
Switch WS-C2960+24LC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960+24LC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite - 
.
Switch WS-C2960+24PC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base - 
.
Switch WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite -
 .
Switch WS-C2960+48PST-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Sản Phẩm Tương Tự

Sản Phẩm Đã Xem

0932 783 869