• Cung Cấp, Cho Thuê Switch Cisco, Router Cisco, Wifi Cisco

Chi Tiết Sản Phẩm

  • : Nexus N5k 5548UP FA
  • : Giá Tham Khảo 38.000.000 VNĐ
  • : SWITCH - ROUTER
  • : 0 Tháng
  • : 0932 783 869

Mô Tả

1x N5K-C5548UP-FA *INC*
 1x Expansion Module (N55-DL2) *REF*
 2x Power Supplies (N55-PAC-750W) *NF*
 2x Fantrays (N5548P-FAN) *NF*
 1x Module Blank (N55-M-BLNK) *NF*
 1x Rack Mounts (Ears) (ACS-N5K-RMK) *NF*
 1x Console Cable
 1x Power CordSản Phẩm Tương Tự

Sản Phẩm Đã Xem

0932 783 869