• Cung Cấp, Cho Thuê Switch Cisco, Router Cisco, Wifi Cisco

Thanh lý SW -C3750X–48T–S và 2960X-48TS-L : LH 0932 783 869

fashion

Thanh lý SW - C3750X – 48T–S và 2960X-48TS-L : LH 0932 783 869

Ws: 3750x-48T-S: BH 12 tháng

WS: 2960X-48TS-L :  BH 12 tháng

Hàng bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 trong thời gian bảo hàng.


Tin Tức Xem Nhiều

Cho thuê thiết bị mạng switch cisco 10GB - www.thietbimangciscocu.com

thiết bị họp trực tuyến video conference

hội nghị truyền hình

thiết bị họp trực tuyến, hội nghị truyền hình

Thuê thiết bị hội nghị truyền hình, họp trực tuyến

0932 783 869