• Cung Cấp, Cho Thuê Switch Cisco, Router Cisco, Wifi Cisco

Chi Tiết Sản Phẩm

  • : Polycom HDX8000 Đa Điểm
  • : Giá Tham Khảo 55.000.000 VNĐ
  • : VIDEO CONFRENCE
  • : 12 Tháng
  • : 0932 783 869

Mô Tả

Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom HDX8000 đã có licesen cho 4 Điểm .Sản Phẩm Tương Tự

Sản Phẩm Đã Xem

0932 783 869